Minska i Investor

Datum: 2009-10-12 12:32

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar minska i Investor

Handelsbanken Capital Markets sänker rekommendationen i Investor till minska från tidigare öka. Bankens nya värdering avser Investors så kallade Operating Investments (3, Gambro, Mölnlycke och Lindorff) och visar på en avvikelse på nära 50 procent jämfört med Investors rapporterade bokförda värde, enligt Handelsbanken. Det beräknade substansvärdet på 173 kronor gör att Investor handlas till en rabatt på 27,6 procent, som är i linje med det treåriga snittet, enligt Handelsbanken. Det syns inga omedelbara utlösare som skulle kunna minska rabatten, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
127,625 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser