Minska i Holmen

Datum: 2004-05-04 09:16

Minska

Holmen B

Finska Mandatum upprepar sin minskarekommendation på Holmen.

Under första kvartalet var Holmens vinst per aktie 23 procent starkare än Mandatum hade räknat med. Detta berodde dock till stor del på engångseffekter i skogsrörelsen och säsongsmässigt lägre fasta kostnader i Paper. Mandatum höjer sin prognos för året med nio procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
214,75 kr

Rekommendation från: Mandatum

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser