Minska i Holmen

Datum: 2009-09-21 09:34

Minska

Holmen B

Handelsbanken rekommenderar minska i Holmen

Handelsbanken upprepar rekommendationen minska i Holmen men riktkursen höjs till 180 kronor från tidigare 150 kronor. Holmen har en premiumvärdering och därför finns det attraktivare investeringar i sektorn, enligt Handelsbanken. Holmens höga exponering mot tidningspapper kommer att tynga aktien även om farhågorna kring tidningspapperspriserna är något överdrivna, enligt Handelsbanken. Samtidigt kommer bolagets investeringsnivå öka kraftigt under det andra halvåret och det svaga kassaflödet kommer att förvärra aktieutveckling, enligt Handelsbanken. Utsikterna för 2010 är dock bättre än vad många befarar, enligt Handelsbanken. Tidningspapperspriserna kommer att minska med 6 procent under 2010 men samtidigt har bolaget säkrat stora delar av valutaflödet (sek/euro) och att det lägre priset därmed delvis kommer att uppvägas av positiva valutaeffekter, enligt Handelsbanken. Dessutom väntas kartongdivisionens rörelsevinst växa med 20 procent 2010, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
195,25 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser