Minska i HiQ

Datum: 2001-03-13 09:05

Matteus anser att HiQ är alltför högt värderat och sänker rekommendationen till minska.

Analyshuset Matteus sänker sin rekommendation i HiQ till minska. Orsaken anges vara den höga värderingen. Mäklarfirman menar att värderingen per anställd konsult är mer än dubbelt så hög som I Sigma och AU-System. Matteus spår att etableringen i Finland går enligt de planer som finns och att kostnaderna där kan komma att pressa marginalerna i framtiden. Rekommendationen sänks till minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
54,5 kr

Rekommendation från: Matteus

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser