Minska i Haldex

Datum: 2006-04-27 12:10

Minska

Haldex

Kaupthing rekommenderar minska Haldex.

Kaupthing upprepar rekommendationen öka i Transcom och höjer riktkursen till 105 kronor från 93 kronor efter kvartalsrapporten. Transcom rapporterade ytterligare ett imponerande kvartal, med en tillväxt som vida översteg förväntningarna, enligt Kaupthing. Tillväxten var driven av en starkare än förväntat organisk tillväxttakt och högre marginalprognoser leder till att estimaten höjs signifikant, enligt Kaupthing. Vinst per aktie förväntas bli 4,57 kronor för 2006 och 5,87 kronor för 2007, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
188 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser