Minska i Gunnebo

Datum: 2004-12-02 10:15

Minska

Gunnebo

Kaupthing Bank råder sina kunder att minska innehaven i Gunnebo.

Kaupthing Bank råder sina kunder att minska innehaven i Gunnebo. På kort sikt ser banken flera risker i Gunnebo. Relativt sett ser aktien dyr ut menar Kaupthing. Framtida förvärv kan komma att påverka aktien negativt. 2005 och 2006 spås vinster på 8,10- respektive 8,90 kronor. Riktkursen sätts till 80 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
83,75 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser