Minska i Gunnebo

Datum: 2006-02-09 09:51

Minska

Gunnebo

Kaupthing rekommenderar minska i Gunnebo.

Kaupthing rekommenderar minska i Gunnebo men höjer riktkursen till 77 kronor efter kvartalsrapporten. De kortsiktiga estimaten sänks medan antagandena om tillväxt och lönsamhet på medellång sikt höjs, enligt Kaupthing. Gunnebo får ett DCF genererat värde på 77 kronor efter estimatändringarna vilket gör Gunnebo fullvärderad, anser Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
87,25 kr
Riktkurs:
77 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser