Minska i Fabege

Datum: 2007-02-22 15:35

Minska

Fabege

Kaupthing rekommenderar minska i Fabege.

Kaupthing behåller rekommendationen minska för Fabege men riktkursen höjs till 171 kronor från 160 kronor. Den starka hyresmarknaden kommer ha Fabege att fokusera på att förbättra marginalerna och portföljinvesteringar, enligt Fabege. Marginalerna är i nuläget mycket lägre än konkurrenternas, men effekten av normaliserade marginaler, vakanser, och omvärderingar har redan tagits i beaktning i tidigare substansvärdesuppskattningar för 2008, enligt Kaupthing. Hyrorna i Stockholmsområdet lär öka dubbelsiffrigt under 2007, men med Fabeges kontraktsstruktur innebär en förväntade 10 procentig ökning i hyrorna bara en 2 procentig genomsnittlig ökning i portföljen, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
200 kr
Riktkurs:
171 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser