Minska i Europolitan

Datum: 2001-10-26 08:48

Europolitans halvårsrapport var generellt sett i linje med Merrill Lynch förväntningar och investmentbanken upprepar sin rekommendation till kunderna att minska i aktien.

Merrill Lynch kan komma att höja sina vinstprognoser för räkenskapsåren2001/2002 och 2002/2003, i skenet av lägre förväntade infrastruktur- investeringar under innevarande år. Detta bidrar dock inte till några direkta förändringar på längre sikt. Orsaken till den lägre investeringstakten är att 3G-näten är försenade, enligt banken. Vidare menar banken att den svenska marknaden är mogen och att konkurrensen är hårt, vilket bidrar till att sänka potentialen. På kort sikt är rekommendationen minska och på längre sikt har banken en neutral syn till aktien. Riktkursen sätts till 63 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
66,5 kr
Riktkurs:
63 kr

Rekommendation från: Bank of America/Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser