Minska i Europolitan

Datum: 2002-03-04 13:36

Den finska mäklarfirman Evli rekommenderar sina kunder att minska i Europolitan.

Evli bedömer att det kan bli svårt för Europolitan att öka den genomsnittliga intäkten per kund. Detta främst på grund av hög konkurrens samt begränsade tillväxtmöjligheter. Europolitan spås kunna behålla sina kunder bättre än konkurrenterna Telia och Tele2. Evli bedömer dock att det kommer att bli svårt för Europolitan att behålla dagens marginaler. För det brutna räkenskapsåret 2001/2002 räknar Evli med ett resultat före skatt på 1.916 miljoner kronor, för 2002/2003 med 1.945 miljoner kronor och 2003/2004 med 1.294 miljoner kronor. Riktkursen sätts till 50 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,5 kr
Riktkurs:
50 kr

Rekommendation från: Evli

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser