Minska i Ericsson

Datum: 2008-01-15 16:58

Jyske Bank tycker att osäkerheten är för stor och rekommenderar sina kunder att minska i Ericsson.

Jyske Bank rekommenderar minska i Ericsson med riktkurs 15 kronor. Transparensen i Ericssons fjärdekvartalssiffror är dålig och estimaten är baserade på stor osäkerhet, enligt Jyske Bank. Ericsson har under kvartalet upplevt en svår marknadssituation med prispress och negativ tillväxt, enligt Jyske Bank. Samtidigt har Ericssons produktmix blivit sämre eftersom försäljningen av mjukvara, där Ericsson har hög marginal, minskar, enligt Jyske Bank. Försäljningen inom nätverk och service har varit relativt hög och där har Ericsson även en relativt hög marginal, enligt Jyske Bank. Vinst per aktie förväntas bli 1,40 kronor för 2007 och 1,3 kronor för 2008, enligt Jyske Bank.

Riktkurs: 15 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
15,16 kr

Rekommendation från: Jyske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser