Minska i Enea

Datum: 2000-11-13 13:26

Minska

Enea

Rekommendationen

Rekommendationen baseras på att Enea idag värderas relativt sett högt. Eneas senaste rapport var något starkare omsättningsmässigt, jämfört med Öhmans förväntningar. Förlusten var dock något större än väntat. Öhman anser att Enea även fortsättningsvis kommer att uppvisa stark försäljningstillväxt. Mäklarfirman anser nu att bolagets ledning försöker att dra ner på förväntningarna något inför framtiden. Osäkerheten i OSE är dock fortfarande stora anser Öhman. Vinstprognosen för nästa år ligger på 80 miljoner kronor och året därefter spås vinsten bli 189 miljoner kronor. P/s-talet spås i år vara omkring 10,2, vilket är betydligt över genomsnittet. Riktkursen sätts till 47 kronor per aktie och Öhman anser att det kommer att komma möjligheter i framtiden att köpa in aktien billigare, varför man rekommenderar minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
42,5 kr
Riktkurs:
47 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser