Minska i Elekta

Datum: 2003-09-23 09:10

Minska

Elekta B

ABN Amro rekommenderar sina kunder att minska innehaven i Elekta.

ABN Amro, fd Alfred Berg, anser att Elektas rapport var en besvikelse. Den underliggande tillväxten var endast låga fyra procent, enligt ABN. Orderingången var i linje med förväntningarna. ABN anser att aktien är övervärderad och sätter riktkursen till 102 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
122,75 kr
Riktkurs:
102 kr

Rekommendation från: ABN AMRO

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser