Minska i Electrolux

Datum: 2003-06-06 10:06

Carnegie sänker sin rekommendation från köp till minska.

Carnegie sänker sin rekommendation på Electrolux till minska då aktien kommit upp till det målintervall på 150-160 kronor som tidigare varit riktområde för aktien. Vidare menar Carnegie att att det finns flera risker för bolaget framöver. Konkurrensen i USA kommer att öka under året, spår mäklarfirman. Detta samtidigt som marginalerna kommer att sänkas på grund av pressade priser och ett skift mot billigare produkter. Carnegie menar att det kommer ytterligare omstruktureringskostnader som belastar resultatet. Trots att värderingen inte är hög så spår Carnegie att aktien kan få svårt att hålla takten framöver.
Kurs då rekommendationen gavs:
150 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser