Minska i Electrolux

Datum: 2009-01-28 11:50

Handelsbanken rekommenderar minska i Electrolux

Handelsbanken upprepar rekommendationen minska i Electrolux och riktkursen sänks till 55 kronor från tidigare 61 kronor. Storägaren i Electrolux, Investor, manar bolaget till att vara försiktigt med utdelningarna i år och därför är det troligt att Electrolux slopar årets utdelning som tidigare förväntades bli två kronor per aktie, enligt Handelsbanken. Nästa års utdelning förväntas hamna på en krona per aktie, enligt Handelsbanken. Alldeles oavsett vad årets vinst för 2008 hamnar på kommer Electrolux dessutom att tyngas av en betydande skuldbörda, enligt Handelsbanken. Utsikterna framöver är mörka och kassaflödet för 2008 förväntas ha försämrats, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
65,75 kr
Riktkurs:
55 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser