Minska i CTT Systems

Datum: 2006-11-17 16:22

Kaupthing rekommenderar minska i CTT Systems.

Kaupthing sänker rekommendationen för CTT Systems till minska från köp och riktkursen sänks till 40 kronor från 80 kronor. Att Zonal Drying kommer att gå från standard till tillval på 787 Dreamliner är klart negativt för CTT, enligt Kaupthing. Detta kommer att väga tungt på aktiekursen framöver, enligt Kaupthing. Acceptansen för Zonal Drying i Dreamliner sätts nu till 30 procent, enligt Kaupthing. Uppsidan på lång sikt kvarstår dock, enligt Kaupthing. Vinst per aktie förväntas bli -1 krona under 2006 och -0,70 kronor för 2007, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
45,2 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser