Minska i Concordia

Datum: 2004-05-25 08:53

SEB Enskilda Banken rekommenderar sina kunder att minska innehaven i Concordia.

SEB Enskilda Banken rekommenderar sina kunder att minska innehaven i Concordia. SEB menar att den senaste tidens oljeprisuppgång inte gynnar bolaget. Dels ökar det redarnas driftskostnader och dels minskar det efterfrågan på sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
17,75 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser