Minska i Cell

Datum: 2002-03-11 12:48

Minska

MAN SE

Den ansedda mäklarjätten Alfred Berg rekommenderar sina kunder att minska i Cell.

Alfred Berg menar Cell såg en fortsatt svag marknad under fjolårets fjärde kvartal. Försäljningen var dock i linje med förväntningarna, medan förlusten var större än väntat. Alfred Berg anser att rapporten innehåller få ljusglimtar, vilket syns i deras negativa syn på aktien. Vidare skriver bergs att beläggningsgraden inte ökade under kvartalet. På grund av att Cell väljer att skriva av mindre goodwill, justeras automatiskt resultatet uppåt. Mäklarjättens analytiker väljer dock att sänka de underliggande estimaten i rörelsen, på grund av att de tidigare varit för optimistiska. I år räknar Alfred Berg med en förlust på 2 miljoner kronor och en försäljning på 851 miljoner kronor. Hursomhelst anser Alfred Berg att vägen tillbaka till lönsamhet kommer att vara lång och därför behåller man sin negativa syn på aktien och rekommenderar minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
2,46 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser