Minska i Castellum

Datum: 2006-04-25 09:43

Kaupthing rekommenderar minska i Castellum.

Kaupthing rekommenderar minska i Castellum med riktkurs 75 kronor. Kallt väder och snö minskade rörelsemarginalen med 3 procent år till år, enligt Kaupthing. Omsättningen var i linje med förväntningarna, men driftnettot var lägre än det förväntade på 306 miljoner kronor, främst på grund av högre kostnader för värme och snöröjning, enligt Kaupthing. Castellum har omvärderat fastigheterna uppåt med 26 miljoner kronor, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
74 kr
Riktkurs:
75 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser