Minska i Bure

Datum: 2003-04-08 09:50

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att minska i Bure.

Swedbank upprepar sin rekommendation till sina kunder att minska innehaven i Bure. Banken menar i en kommentar att emissionen kommer att ge en kraftig utspädning samtidigt som substansvärdet kommer att dras ner. Efter finansieringen är substansvärdet 1,29 enligt Swedbank. En rabatt på 30 procent implicerar då en kurs på 90 öre, menar Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,84 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser