Minska i Bure

Datum: 2003-07-01 16:07

Swedbank

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att minska innehaven i Bure.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,17 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser