Minska i Boliden

Datum: 2008-10-15 12:12

Minska

Boliden

Handelsbanken rekommenderar minska i Boliden

Handelsbanken upprepar rekommendationen minska i Boliden och riktkursen sänks till 30 kronor från tidigare 38 kronor. Boliden kommer att visa effekterna av fortsatt fallande metallpriser, även om de hedgar som finns inom koppar nu kan bli av betydelse, enligt Handelsbanken. Största orosmomentet är Taragruvan där 60 procent av Bolidens zinkproduktion görs, enligt Handelsbanken. Tara förväntas visa förlust och även om produktionskapacitet kan komma att minska inom zink är det ännu för tidigt att räkna med någon förbättring av utbuds/efterfrågesituationen inom denna basmetallmarknad, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,9 kr
Riktkurs:
30 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser