Minska i Biogaia

Datum: 2002-06-06 09:56

Bankaktiebolaget JP Nordiska rekommenderar sina kunder att minska.

Biogaias försäljning av Fermentation stärker kassan, enligt JP Nordiska. Priset är bra och likviditetstillskottet blir hela 110 miljoner kronor. Den återstående verksamheten i Biogaia går idag med förlust men Nordiska räknar med att detta vänds under 2003. Efter försäljningen sänks riktkursen till 8,5 kronor och rekommendationen blir minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
10 kr
Riktkurs:
8,5 kr

Rekommendation från: Nordiska

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser