Minska i Billerud

Datum: 2003-06-16 09:07

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att minska innehaven i Billerud.

Swedbank Markets anser att Billerud är ett välskött bolag men anser samtidigt att bolagets valutaexponering är för stor. Swedbank spår att drygt halva årets vinst kommer från valutasäkringar. Banken spår att valutasituationen kommer att pressa aktien den närmsta tiden. Banken ser bland annat risker för att massapriset kan komma att falla tillbaka. Sett till årets prognos handlas aktien till p/e 6,7. Riktkursen sänks till 95 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
95 kr
Riktkurs:
95 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser