Minska i Autoliv

Datum: 2005-05-19 09:53

SEB Enskilda Banken råder sina kunder att minska innehaven i Autoliv.

SEB Enskilda Banken menar att Autolivs ställningstagande ”att man inte kommer att klara av att kompensera de stigande råvarupriserna” är väntat. Därför ingår detta redan i SEB:s prognoser. Detta leder till att rådet minska kvarstår.
Kurs då rekommendationen gavs:
330 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser