Minska i Assa Abloy

Datum: 2007-02-19 14:01

Handelsbanken rekommenderar minska i Assa Abloy.

Handelsbanken behåller rekommendationen minska i Assa Abloy men riktkursen höjs till 150 kronor från 145 kronor. Prognoserna för vinst per aktie höjs med sju procent för 2007 och med två procent för 2008, enligt Handelsbanken. Dock är förväntningarna på Assa Abloy
fortfarande för höga och de höga förväntningarna blev tydliga efter reaktionerna på resultatrapporten för fjärde kvartalet 2006, enligt Handelsbanken. Höga kostnader för råmaterial och en mindre lönsam produktmix ökar risken för fler besvikelser vad gäller lönsamheten, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
156,75 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser