Millicom bättre än sektorn

Datum: 2005-09-15 09:14

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Millicom.

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Millicom. Investmenbanken förväntar sig att aktien kommer handlas upp till 155-160 kronor under det kommande halvåret då mer förtroende för situationen i Pakistan åter sätter Millicoms tillväxtprofil och låga skuldsättning i fokus. En Pakcom exit är fortfarande under övervägande vilket minskar risken i Pakistan. Den huvudsakliga risken i Carnegies estimat är Iran, och Vietnam är ej inkluderat i estimaten eftersom situationen där är oförändrad.
Kurs då rekommendationen gavs:
145,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser