Miljardmarknad väntar Unibap Foto: Unibap

Unibaps vd Fredrik Bruhn.

Miljardmarknad väntar Unibap

Publicerad 2017-09-08 10:46:00

Aktie En av årets mest spännande nykomlingar är Unibap på First North med en verksamhet inriktad på att ge robotar ökad förmåga med artificiell intelligens.

Inom tung industri är en ökad användning av robotar en av de hetaste trenderna och totalmarknaden för robotar beräknas till 300 miljarder kronor per år och Unibap ska inom ett år börja ta en del av den kakan.

Det var i våras som Unibap noterades på First North och från teckningskursen 20 kronor blev det inledningsvis rena rallyt och kursen steg snabbt över 36 kronor. Därefter har dock kursen dock långsamt sjunkit tillbaka, men noteras fortfarande cirka 35 procent över introduktionskursen. Botten nåddes i slutet av juli, men därefter har köparna kommit tillbaka och torsdagen innebar ett minirally på 4,6 procent.

Bolaget grundades 2013 och en av grundarna heter Fredrik Bruhn och är vd i bolaget. Han äger också knappt 10 procent av Unibap som totalt har ett börsvärde på 125 miljoner kronor idag.

– Det mest intressanta idag är att vi nu inom industriell automation har producerat en förserie av vår produkt IVS -70 som finns som pilotprojekt och hos partners. Denna ska hjälpa kunderna att skapa smartare fabriker med robotar som kan se och därmed både effektivisera produktionen och avlasta människan, menar Fredrik Bruhn.

Han tror att det finns goda förutsättningar för att testerna som idag görs kommer resultera i order och bolaget planerar nu för att starta volymproduktion under 2018. Målet är att bolaget ska vara kassaflödesneutrala i slutet av nästa år.

Bokslutet som kom på torsdagen (delat räkenskapsår jul-jun) visar små intäkter och större förlust än tidigare. Men bolaget har tagit ett beslut att enbart satsa på sin egenutvecklade teknik och produkter - och inte ägna sig åt konsultning som skulle kunna dra in en del pengar.

Men Fredrik Bruhn påpekar att bolaget haft intäkter från starten - bolagets produkter har haft betalande kunder hela tiden, vilket visar att bolagets teknik fungerar i praktiken ute hos kund och det nu handlar om att anpassa tekniken till varje kunds speciella behov. En av dessa kunder är till exempel världens största försvarsmaterialproducent Lockheed Martin.

Sammantaget anser sig alltså Unibap stå inför ett genombrott när det gäller volymproduktion inom det kommande året. Det är svårt att föreställa sig att besked om den första volymordern inte kommer ge en ordentlig fart på kursen - Unibap må vara litet idag, men bolagets inriktning på att göra robotar smartare är onekligen mycket spännande.

Magnus Alfredsson

Följ de aktuella aktierna här

Unibap AB