Micronic köpvärd

Datum: 2001-09-05 00:34

Nordbanken Aktier anser att Micronic är köpvärd och kommer att klättra uppåt.

Micronic verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och utvecklingen drivs på av en stadigt ökande efterfrågan. Banken anser att bolaget har en mycket stark position på den expanderande marknaden för tunna bildskärmar. Nordbanken menar att den största potentialen finns inom ritare för halvledarindustrin. På 2003 års prognoser är vinstmultipeln 16 samtidigt som tillväxten kommer att vara hög. Detta medför att dagens värdering är allt för låg och rekommendationen köp lämnas med en riktkurs på 190 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
115 kr
Riktkurs:
190 kr

Rekommendation från: Nordbanken Aktier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser