Mest lovande forskarna

Datum: 2008-03-12 09:24

Bioinvent ser enligt Affärsvärlden mest lovande ut av forskningsbolagen i tidig fas.

På kort sikt måste det till nya forskningsavtal och resultat från kliniska studier för att kursen ska upp ännu mer - vilket kan ske. Det skriver tidningen, som menar att på längre sikt kan man ta fasta på den potential som finns i de kliniska projekten. Med en kassaflödesanalys för Bioinvent och ganska rimliga antaganden om potential, marknadsandelar, toppförsäljning och sannolikhet för att nå marknaden går det enligt Affärsvärlden att få ett motiverat värde som till och med överstiger 3 miljarder kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
25,8 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser