Mer vinster att gräva upp

Datum: 2005-12-05 11:57

Gruvbolaget Lundin Mining kan kortsiktigt stiga ytterligare någon eller några tior, skriver Veckans Affärer rekommenderar köp.

På längre sikt bedöms det dock svårt att ge en köprekommendation för aktien i ljuset av att zinkmarknaden kan vara på en tillfällig topp. Men tidningen menar att värderingen, med ett p/e-tal på 13 beräknat på nästa års vinst, är inte särskilt avskräckande. Det anses särskilt gälla om man beaktar Lundin Minings stora kassa och de dolda tillgångar som kan finnas i prospekteringsverksamheten.
Kurs då rekommendationen gavs:
102 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser