Mer att tjäna i Studsvik

Datum: 2006-04-18 11:20

Börsvecken spår att det finns mer att få i Studsvik-aktien.

Den helägda verksamheten bedöms kunna motivera hela börsvärdet. På köpet får man därför den högintressanta lottsedeln TTT, skriver Börsveckan.
Kurs då rekommendationen gavs:
271,75 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser