Mer att tjäna

Datum: 2008-03-05 09:53

Köp

MTG B

Den fina rapporten för 2007, förväntningar om en fortsatt svag dollar och tillväxt i öst får Affärsvärlden att tro att MTG-aktien har mer att ge.

Om MTG motsvarar förväntningarna, vilket inte är någon omöjlighet, handlas aktien till runt 18 gånger vinsten för 2008. Detta enligt Affärsvärlden, som menar att det är tillräckligt billigt för att tidningen ska våga rekommendera köp. Den som vill köpa MTG-aktien får dock rådet att ha i åtanke att den är långt ifrån riskfri i ett osäkert konjunkturläge när dessutom exponeringen mot det politiskt svårförutsägbara öst är stort.
Kurs då rekommendationen gavs:
403,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser