Mer att hämta i Xano

Datum: 2006-10-02 10:12

Stockpicker menar att Xano trots kursuppgången är en potentiellt riktig placering.

Värderingen bedöms vara mycket måttlig, även om förvärven gör prognoserna osäkra. Totalt kan Xanos vinst bli 11,25-11,75 kr per aktie i år, enligt Stockpicker. Under 2007 väntas vinsten kunna bli 13 kr per aktie. P/E-talen blir därmed 9-10 respektive mycket låga 8. En uppgång i aktien bedöms vara mer sannolik än en nedgång.
Kurs då rekommendationen gavs:
110,625 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser