Mer att hämta i Transcom

Datum: 2004-01-19 17:04

Dagens Industri menar att trots Transcom-aktiens snabba uppgång finns det mer att hämta.

Tidningen skriver att förutsatt att lönsamheten etableras på en normal nivå, en marginal på 6-7 procent före skatt, är aktien värderad som om tillväxten skulle stanna av efter 2005. DI:s bedöming är att på något års sikt kan Transcom gå bättre än SAX-index.
Kurs då rekommendationen gavs:
32,65 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser