Mer att hämta i Kappahl

Datum: 2007-07-30 11:32

Klädbolaget Kappahl är enligt Börsveckan stabilt och välskött och aktien ger chans till bra direktavkastning i det korta perspektivet. Det bedöms räcka för ett köpråd.

Tidningen bedömer att vinsten för innevarande år landar kring 5,20 kr per aktie efter schablonskatt och justerat för engångseffekter. Det ger ett P/E-tal på drygt 14,5, som vid 100 procent i utdelning ger en direktavkastning på nära 7 procent. Börsveckan tror det finns mer att hämta i aktien. Kappahl bedöms passa i de flesta portföljer, exempelvis Börsveckans referensportfölj.
Kurs då rekommendationen gavs:
73,125 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser