Mer att hämta i H&M

Datum: 2005-10-02 21:25

Köp

H&M B

Börsinsikt ser fortsatt uppsida i H&M-aktien.

En långsiktig rörelsemarginal på 18-19 procent ger ett motiverat värde på 310 kr per aktie. P/E-talen för 2005 och 2006 beräknas till 23 respektive 21,5. Ett köpråd utfärdas.
Kurs då rekommendationen gavs:
276,25 kr
Riktkurs:
310 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser