Mer att hämta i Björn Borg

Datum: 2007-11-04 19:05

Det finns mer att hämta i kursraketen Björn Borg, skriver Börsinsikt.

Tidningen menar att bolaget ser ut att befinna sig i en tillväxtfas som bör kunna fortsätta, med god tillväxtpotential i och utanför Europa. Den höga värderingen kan enligt tidningen därför motiveras. P/E-talet räknat på 2008 års förväntade vinst beräknas till 22. Aktien anses ha kurspotential upp till 165 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
137,5 kr
Riktkurs:
165 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser