Mer att hämta

Datum: 2004-06-14 12:30

Sonesson har mer att ge, enligt Börsveckan.

Trenden mot att andelen naturläkemedel ökar gynnar bolaget. Omsättningen under 2005 spås även utan förvärv bli 1,4 miljarder kr. Rörelsemarginalmålet på 7-8 procent ger efter skatt 60 miljoner kr i vinst. P/E-talet blir då knappt 9, och Börsveckan menar att om man tror på tillväxtscenariot ser aktien riktigt billig ut.
Kurs då rekommendationen gavs:
23,45 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser