Mekonomen lågt värderad

Datum: 2001-03-29 11:57

Mekonomen expanderar kraftigt och Trends anser att aktien förtjänar en uppvärdering.

Ifjol växte Mekonomens omsättning med 24,4 procent. Trots att rörelsemarginalen påverkats negativt av expansionen är den relativt hög, 9,3 procent förra året. Räknat på innevarande års prognos är Mekonomens P/E-tal 14 och P/S-talet är 1,1. Trends anser att detta är en för låg värdering och rekommenderar köp av aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
118 kr

Rekommendation från: Trends

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser