Medivir värt sin risk

Datum: 2007-04-02 10:28

För den som är beredd att ta lite extra risk är Medivir enligt DI fortfarande ett av de mer intressanta svenska forskningsbolagen.

Tidningen menar att det som talar för Medivir-aktien är att bolaget envist arbetat med att ta ett eget preparat genom alla kostnadskrävande faser och nu kan skymta mållinjen för ett godkännande senare i år. Flera av de andra projekten som licenstagarna driver uppges ha hunnit relativt långt på vägen mot marknaden, vilket bedöms sänka risknivån. Den nya tekniken med proteashämmare ser spännande ut, skriver DI. Håller den måttet anses Medivir ha skaffat sig en betydande och bred inriktning. Slutligen har den nyligen genomförda nyemissionen gett Medivir finansiell styrka för flera år.
Kurs då rekommendationen gavs:
55,5 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser