Medivir undervärderat

Datum: 2002-04-22 14:26

Veckans Affärer menar att det kan finnas stora dolda värden i Medivir.

Medivirs två nya licensavtal stärker enligt Veckans Affärer förtroendet för bolagets hela forskning. Dessutom skjuts finansieringsbehovet på framtiden. Tidningen anser att det talar för att värderingen är på tok för låg och bedömer att stora dolda värden kan visa sig på några års sikt. Risken är hög, men det finns enligt VA inget som rättfärdigar den rabatt som aktien handlas med.
Kurs då rekommendationen gavs:
68 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser