Medivir på väg upp

Datum: 2006-12-05 23:13

Medivir verkar vara på rätt väg, enligt Affärsvärlden.

Forskningsbolaget bedöms ha en omotiverat låg värdering med tanke på att Medivir dels påbörjat en fas III-studie, dels fått bra betalt för projekt som ska avvecklas. Affärsvärlden skriver att bolagets strategiomläggning har börjat bra och att en uppjustering av kursen därför är motiverad.
Kurs då rekommendationen gavs:
57,875 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser