Medivir på gång

Datum: 2001-05-15 00:04

Mäklarfirman Matteus anser att Medivir nu har en god potential och rekommenderar köp av aktien.

Bolagets forskningportfölj utvecklas väl samtidigt som dotterbolaget CCS går mycket bra. Bolaget jobbar nu framför allt med att stärka forskarorganisationen och med att öka kapaciteten i läkemedelsutvecklingen. Med flera preparat i klinisk utveckling och en bred preklinisk projektportfölj har Medivir en stark ställning. Matteus räknar med en god utveckling för forsknings- och utvecklingsportföljen framöver, vilket väntas öka intresset för Medivir. Mäklarfirman rekommenderar sina kunder att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
98 kr

Rekommendation från: Matteus

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser