Medivir bättre än index

Datum: 2006-06-14 12:57

Bättre än index

Medivir B

Carnegie rekommenderar bättre än index i Medivir.

Carnegie rekommenderar bättre än index i Medivir. Aktien kommer att gynnas av att Lipsovir går in i fas III studier i juli 2006 istället för under hösten, och preparatet har fått utökat patentskydd i USA fram till 2020, enligt Carnegie. Följande två år av svag aktiekursutveckling kan aktien börja förbättras när marknaden börjar fokusera på att Medivir potentiellt kan ha en produkt färdig för lansering under 2008, enligt Carnegie. Marknadspotentialen för Lipsivir ligger på över 1,5 miljarder kronor, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
43,6 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser