Medivir – en favorit

Datum: 2004-12-06 18:31

Medivir är Veckans Affärers favorit i biotekniksektorn.

Bolaget erbjuder en betydande riskspridning via de fem självständiga forskningsprojekten. En traditionell sannolikhetskalkyl anses tala för att något av de viktigaste HIV-projekten eller bältrosprojektet håller hela vägen till färdig produkt. VA:s råd blir att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
104 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser