Marknaden underskattar potentialen

Datum: 2010-09-23 13:40

Köp

SKF B

Morgan

Morgan Stanley höjer rekommendationen för SKF till Övervikt från tidigare Jämvikt. Riktkursen höjs med 40 kronor till 180 kronor. Kostnadsomlokalisering, omstrukturering och mixförbättringar kommer på sikt att driva upp bolagets marginaler i kombination med att den operationella hävstången kommer att överraska på kort sikt. Morgan Stanley anser att marknaden inte ser SKFs högre långsiktiga marginaler, som drivs av förbättringar i Automotive-divisionen. Aktien handlas med en rabatt om 20 % mot indexet MSCI. För 2011 och 2012 uppgår rabatten till 10 % mot sektorn och snittet de senaste åren. Automotive-divisionen förväntas, enligt Morgan Stanley på sikt leverera högre och mer varaktiga marginaler än vad marknaden förväntar sig, tack vare att SKF flyttar kostnader till lågkostnadsländer. Vidare menar Morgan Stanley att bolagets resultat för H2 2010 och H1 2011 utgör potentiella katalysatorer. Bankens estimat är 6 % över konsensus för H2 2010, 15 % över för 2011 och 17 % över för 2012.
Kurs då rekommendationen gavs:
148,7 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser