Marknaden överdrivet försiktig

Datum: 2009-11-12 12:58

Saab

Saab befinner sig enligt Ålandsbanken i en turn-around situation. Aktiekursen föll kraftigt under 2007 och 2008 mot bakgrund av en svag resultatutveckling och osäkerhet kring JAS. Genom bolagets kraftiga åtgärder så har de två senaste kvartalsrapporterna vara klart bättre än väntat samtidigt som förväntningarna på JAS tonats ned och fokus har flyttats till den övriga verksamheten. Ålandsbanken anser marknaden vara överdrivet försiktig angående framtida kostnadsbesparingar och marginalförbättringar.
Kurs då rekommendationen gavs:
100,5 kr
Riktkurs:
106 kr

Rekommendation från: Ålandsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser