Marknaden för tekniska konsulter ser ut att förbättras

Datum: 2010-08-19 17:43

Efter

Efter att Erik Penser FK träffat ledningen på Sweco upprepas rekommendationen Köp och riktkursen 60 kronor. Fondkommissionären bedömer att marknaden för tekniska konsulter fortsätter att förbättras, och bolagets finska verksamhet representerar en betydlig del av resultatet för kommande kvartal. Konsultpriserna är fortfarande under press, i synnerhet på infrastruktur i offentliga upphandlingar. Enligt barometerdata från STD från juli finns en synbar förbättring från nedtryckta nivåer. Bolaget letar efter förvärv och Erik Penser FK bedömer att ett antal affärer bolaget arbetat på gått förlorade under året.
Kurs då rekommendationen gavs:
50,25 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser