Marginalerna krymper pga. råvarupriserna

Datum: 2010-03-25 11:54

Sälj

SSAB B

Erik

Erik Penser FK återupptar bevakningen av SSAB med rekommendationen Sälj och en riktkurs på 106 kronor. Efterfrågan i Europa och Nordamerika återhämtar sig långsammare än förväntat och var under februari 2010 -29 % jämfört med toppen under andra kvartalet 2008. Givet den svaga efterfrågan, tror fondkommissionären att SSAB får det svårt att höja priserna i takt med att råvarupriserna ökar, framförallt på järnmalm. Detta kommer att sätta press på marginalerna i början på året. Vidare räknar Erik Penser FK att EBIT-marginalen för 2012 uppgår till 13,6 % och enligt fondkommissionärens beräkningar värderas SSAB till ett P/E om 13,5 för 2011 och 9,5 för 2012.
Kurs då rekommendationen gavs:
113,8 kr
Riktkurs:
106 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser